Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach zagrożony!

Dyrekcja Chojnickiego Specjalistycznego Szpitala im. J.K.Łukowicza w Chojnicach informuje, że sytuacja ekonomiczna szpitala może być w niedalekiej przyszłości niepokojąca. Przyczyną takiego stanu rzeczy są