panorama-kwiecien-01

100 lecia Wojny Palikowej - Refleksja

14 lutego br był nie tylko dla kaszubskich Gochów dniem radości ...dniem dumy...dniem setnej rocznicy kiedy to nasi ojcowie 16 lutego 1920 roku sercem stanęli przy Polsce a

W Brusach odsłonięto tablicę pamiątkową

 W 1918 r. Przyłączenie Pomorza do Polski nie było jeszcze rozstrzygnięte. Decyzje miały dopiero zapaść na konferencji pokojowej w Wersalu. Powrót do Macierzy już jednak trwał. Przykładem jest

Gminne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni Katyńskiej


W dniu 28 kwietnia br. odbędą się Gminne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej na które serdecznie zapraszają Burmistrz Brus Witold Ossowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki, uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego z Brus Gabriela i Andrzej Wantowie oraz

„Gryf Pomorski” - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W  grudniu  1939 r.  w kaszubskim  Czarlinie  powstała  Tajna Organizacja  Wojskowa  „Gryf  Kaszubski”,  która  latem 1941 r.  przyjęła  nazwę  Tajna  Organizacja  Wojskowa  „Gryf Pomorski”.  Jej  celem,  wyrażonym  w rocie  przysięgi,  była

Szarża pod Krojantami 2018 r. cz.1

 

Inscenizacja „Kawaleryjska powinność - Szarża 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r. rozpoczęła się po godzinie 15. Na polu walki doszedł jeszcze jeden przeciwnik poza historycznym nieprzyjacielem.

Chojnice od dawna do dziś

Najważniejsze daty z historii miasta Chojnice:

 

  • 1275 - Pierwsza wzmianka o Chojnicach w źródłach historycznych.
  • 1309 - Chojnice zostają opanowane przez Krzyżaków.
  • 1340-1360 - Zbudowany zostaje gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela.
  • 1360 - Odnowienie dokumentu lokacyjnego miasta Chojnic. Miasto otrzymało 131 łanów gruntów uprawnych i lasu, w tym miasto 25 i proboszcz 6 łanów wolnych od podatków. Ze 100 łanów miasto płaciło Krzyżakom daniny i podatki w naturze, podobnie jak z młyna, którego posiadanie gwarantował miastu przywilej.
  • 1356 - Osiedlają się augustianie, którzy (z przerwą w okresie reformacji) rezydowali w mieście do kasaty klasztoru w 1819 r.
  • 1410 - Po bitwie pod Grunwaldem wojska polskie na krótko opanowują Chojnice.
  • 1417-1436 - Rzemieślnicy chojniccy otrzymują wilkierze, czyli przywileje cechowe: 1417- krawcy, 1422 - tkacze, rzeżnicy, szewcy, nożownicy, kowale, rymarze, konwisarze, iglarze, 1436 - piekarze.
  • 1440 - Chojnice składają akces do Związku Pruskiego.
  • 1446 - Rada miejska zrywa kontakty ze stanami pruskimi.
  • 1454 - Bitwa pod Chojnicami

Kultura

Zapraszamy na FERIE W MUZEUM - do 25 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00

W programie:

Historia

77 rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej

W dniu 15.02.2022 Delegacja Klubów Konfederacji uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej. Uroczystości rozpoczęły się od

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Domownicy Boga

Ks. Szymon Gwardzik Chojnice