panorama-kwiecien-03

Oświadczenie Klubów Konfederacji

 

Kluby Konfederacji przyjmują zaproszenie Pana Burmistrza do rozmów. Jesteśmy gotowi oddelegować reprezentanta na poniedziałkową konferencję prasową w Ratuszu na godzinę 11:00, aby publicznie odczytać załączone oświadczenie, wysłuchać odpowiedzi oraz

przedyskutować zawartą propozycję:

 

    W związku z ostatnimi wydarzeniami, przedstawiamy Panu swoje stanowisko w formie poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania .Wierzymy, że posiada Pan wiedzę w zakresie, który nas interesuje, a Pańskie odpowiedzi będą dla nas ważnym przyczynkiem do prowadzenia dalszej konstruktywnej debaty na temat spraw publicznych w przestrzeni lokalnej. Oczekujemy zatem od Pana odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o podanie podstawy prawnej rozwiązania Marszu o Wolność 10.10.2020 w Chojnicach.

2. Czy Pan burmistrz, udzielał zgody na manifestacje Strajku Kobiet oraz w obronie TVN-u? Jeśli tak, dlaczego ich nie rozwiązał analogicznie jak Marszu o Wolność?

3. Prosimy o przedstawienie podstawy prawnej zawiadomienia Okręgowej Izby Lekarskiej w związku z działalnością lekarza medycyny Eweliny Gierszewskiej. Pan Burmistrz powołuje się na rzekomy obowiązek. Czy wynika on z przepisów prawa?

4. Prosimy o wyjaśnienie treści Pańskiego zawiadomienia do prokuratury, mianowicie:„… w treści plakatu znalazło się stwierdzenie wyrażone w sposób nieetyczny, iż Rząd, Minister Zdrowia, i Rada Medyczna kłamią informując o bezpieczeństwie szczepionek przeciw   COVID-19.”. Na czym polega nieetyczność? Czy twierdzi Pan, że Rząd, Minister Zdrowia i Rada Medyczna mówią prawdę w kwestii bezpieczeństwa, tak zwanych, „szczepionek” i nieetyczne jest zarzucanie im kłamstwa? Czy, wg Pana, nieetyczne jest obnażanie kłamstwa u przedstawicieli władzy oraz ich doradców – w myśl komunistycznej zasady: władza ma zawsze rację i nigdy nie kłamie?

5. Na jakiej podstawie Pan Burmistrz, podważa ekspertyzy prawne stwierdzające, że „szczepionki” przeciw COVID-19 są w istocie eksperymentem medycznym? (Pytanie dotyczy ekspertyz przedstawionych przez lek. Ewelinę Gierszewską.)

6. Prosimy o zdementowanie kłamstwa zawartego w treści zawiadomienia do Okręgowej Izby Lekarskiej, że lek. Ewelina Gierszewska rzekomo: „Przedstawia stanowisko dotyczące szczepionek absolutnie niezgodne z wiedzą medyczną.”.

7. Prosimy o zdementowanie kłamstwa zawartego w treści zawiadomienia do prokuratury, że rzekomo, plakaty PSNLiN nawołują do nieszczepienia się.

8. Proszę zdementować kłamstwo, że to Pan opublikował Pańskie zawiadomienia do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do prokuratury. Przypominamy, że dokonała tego Pani dr Ewelina Gierszewska.

9. Prosimy o informację, dlaczego zawiadomienia upublicznione przez Pana, różnią się od tych, które opublikowała Pani lek. Ewelina Gierszewska? Dlaczego uznał Pan za stosowne, aby do wiadomości dołączać Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego?

10. Domagamy się przeprosin dla mieszkańców miasta i okolic, za użyte w zawiadomieniu do Okręgowej Izby Lekarskiej sformułowanie: „żenująco niski poziom wiedzy z zakresu biologii, genetyki i ogólnej medycyny po stronie części społeczeństwa” oraz w zawiadomieniu do prokuratury: „… takie działania bazują na braku wiedzy medycznej społeczeństwa...”.

    Prosimy Pana Burmistrza, aby wykorzystując autorytet włodarza miasta, zorganizował publiczną debatę nt. „Służba Zdrowia w obliczu epidemii Covid-19”. Jeśli Pan Burmistrz zaakceptuje prośbę, deklarujemy, że lokalne Kluby Konfederacji oferują swoją pomoc, przy zorganizowaniu debaty oraz doborze ekspertów. Zaznaczamy, że nasza prośba dotyczy zwiększenia rangi spotkania oraz zapewnieniu adekwatnych warunków. Natomiast nie dotyczy zabierania głosu przez Pana Burmistrza  w sprawach medycznych.

 

                                                     Kluby Konfederacji z Chojnic,
                                                   Człuchowa oraz Bytowa

                                               Jacek Oberland
 

 

Related Articles

Kultura

Zapraszamy na FERIE W MUZEUM - do 25 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00

W programie:

Historia

77 rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej

W dniu 15.02.2022 Delegacja Klubów Konfederacji uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej. Uroczystości rozpoczęły się od

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Domownicy Boga

Ks. Szymon Gwardzik Chojnice