panorama-kwiecien-09

Chojnice od dawna do dziś

Najważniejsze daty z historii miasta Chojnice:

 

 • 1275 - Pierwsza wzmianka o Chojnicach w źródłach historycznych.
 • 1309 - Chojnice zostają opanowane przez Krzyżaków.
 • 1340-1360 - Zbudowany zostaje gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela.
 • 1360 - Odnowienie dokumentu lokacyjnego miasta Chojnic. Miasto otrzymało 131 łanów gruntów uprawnych i lasu, w tym miasto 25 i proboszcz 6 łanów wolnych od podatków. Ze 100 łanów miasto płaciło Krzyżakom daniny i podatki w naturze, podobnie jak z młyna, którego posiadanie gwarantował miastu przywilej.
 • 1356 - Osiedlają się augustianie, którzy (z przerwą w okresie reformacji) rezydowali w mieście do kasaty klasztoru w 1819 r.
 • 1410 - Po bitwie pod Grunwaldem wojska polskie na krótko opanowują Chojnice.
 • 1417-1436 - Rzemieślnicy chojniccy otrzymują wilkierze, czyli przywileje cechowe: 1417- krawcy, 1422 - tkacze, rzeżnicy, szewcy, nożownicy, kowale, rymarze, konwisarze, iglarze, 1436 - piekarze.
 • 1440 - Chojnice składają akces do Związku Pruskiego.
 • 1446 - Rada miejska zrywa kontakty ze stanami pruskimi.
 • 1454 - Bitwa pod Chojnicami
 • 1466 - 28 września kapituluje krzyżacka załoga Chojnic. 19 października zostaje zawarty II pokój toruński. Chojnice zostają włączone do Polski.
 • 1555 - Rada miejska urzędowo deklaruje przyjęcie wyznania ewangelickiego. Protestanci przejmują z rąk katolików kościół farny. Występujący w obronie kościoła proboszcz Jan Siński został zabity w zamieszkach.
 • 1616 - Miasto zwraca katolikom kościół farny.
 • 1620 - Osiedlają się w Chojnicach jezuici.
 • 1623 - Jezuici otwierają szkołę.
 • 1627 - Pożar.
 • 1655-1660 - Poważne zniszczenia związane z potopem szwedzkim.
 • 1657 - Bitwa pod Chojnicami
 • 1700-1721 - III wojna północna. Następuje zubożenie miasta.
 • 1733 - Pożar.
 • 1742 - Pożar - spaliła się prawie cała zabudowa miejska.
 • 1744 - Została zakończona budowa barokowego kościoła jezuickiego z przeznaczeniem dla uczniów kolegium.
 • 1744-1755 - Wzniesiony został gmach szkoły jezuickiej.
 • 1772 - Chojnice w zaborze pruskim.
 • 1815 - Otwarcie gimnazjum państwowego w miejsce byłego kolegium jezuickiego.
 • 1819 - Likwidacja klasztoru augustianów.
 • 1843 - Założenie miejskiej kasy oszczędności.
 • 1848 - Pojawia się Conitzer Mittheilungen - pierwsza gazeta wydawana w mieście[9].
 • 1846 - Pożar Przedmieścia Człuchowskiego.
 • 1864 - Chojnice uzyskują połączenie telegraficzne ze Szczecinem.
 • 1870 - Uruchomienie gazowni miejskiej.
 • 1879 - Chojnice stają się siedzibą sądu okręgowego i prokuratury okręgowej.
 • 1886 - Oddany do użytku zostaje szpital prowadzony przez ss. Franciszkanki.
 • 1900 - Chojnice otrzymują sieć wodociągową i elektrownię. Rozruchy antysemickie w mieście[10].
 • 1904 - Założone zostaje Urzędnicze Towarzystwo Budowy Mieszkań.
 • 1909 - Uruchomiona zostaje kanalizacja sanitarna.
 • 1911 - W Chojnicach powstaje pierwsza na Pomorzu drużyna skautowa.
 • 1912 - Zaczęto wydawać Gazetę Chojnicką.
 • 1914-1918 - I wojna światowa.
 • 1920 - Do Chojnic wkracza wojsko polskie pod dowództwem ppłk. Stanisława Wrzalińskiego.
 • 1922 - Powstaje Klub Żeglarski Chojnice, najstarszy w Polsce klub żeglarski[11].
 • 1922 - Powstaje Hufiec ZHP
 • 1924 - Wizyta prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego[12]. Utworzono Szkołę Handlową.
 • 1927 - Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
 • 1930 - Rozpoczyna działalność Miejskie Gimnazjum Żeńskie.
 • 1932 - Powstaje Muzeum Regionalne.
 • 1939 - 1 września, o godz. 4:45 Chojnice zostały zaatakowane przez wojska niemieckie. 15 września dokonano pierwszej egzekucji trzech obywateli polskich w lesie miejskim. 24 października odbyła się pierwsza masowa egzekucja w „Dolinie Śmierci”, gdzie w 1939 rozstrzelano ok. 2 tys. mieszkańców Chojnic i okolic.
 • 1945 - Do miasta wkraczają wojska radzieckie.
 • 1950 - Odbudowane zostają gmachy: sądu i poczty.
 • 1959 - Rozpoczyna działalność miejska komunikacja autobusowa.
 • 1960 - 14 lutego reaktywowane zostało Muzeum Regionalne, obecnie Muzeum Historyczno-Etnograficzne.
 • W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.
 • 1992 - W mieście powstaje lokalne Radio Weekend
 • 1993 - Papież Jan Paweł II nadaje miejscowej farze tytuł Bazyliki Mniejszej
 • 1997 - W Chojnicach powstaje oddział zamiejscowy Politechniki Koszalińskiej.
 • 1999 - Chojnice ponownie miastem powiatowym.
 • 2002 - Św. Jan Chrzciciel zostaje patronem Chojnic.
 • 2004 - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” z siedzibą w Chojnicach została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.
 • 2006 - Holiday Chojnice zdobył wicemistrzostwo i Puchar Polski w futsalu.
 • 2008 - Otwarcie południowej obwodnicy Chojnic
 • 2013 - Red Devils Chojnice zdobyło wicemistrzostwo Polski.
 • 2016 - Drużyna Red Devils Chojnice zdobyła Puchar Polski w futsalu.

Żródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chojnice

Related Articles

Kultura

Zapraszamy na FERIE W MUZEUM - do 25 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00

W programie:

Historia

77 rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej

W dniu 15.02.2022 Delegacja Klubów Konfederacji uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej. Uroczystości rozpoczęły się od

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Domownicy Boga

Ks. Szymon Gwardzik Chojnice