panorama-chojnice-01

Oficjalna strona Urzędu Gminy w Chojnicach

Chojnice
  1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2019 – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym […]
  2. Informacja ze strony gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Polskiej Wprowadzamy kolejne zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejszamy także limit osób przebywających w sklepach oraz […]
  3. e-PUAP lub mailowo – gmina@gminachojnice.com.pl WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH znajdą Państwo pod linkiem: http://gminachojnice.pl/nowa/informator-gminny/
  4. Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie […]
  5. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Gdańsku przekazuje informację dot. aktualnego stanu realizacji zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Według stanu na dzień 03.11.2020 dla obszaru Chojnice (gmina wiejska):   Liczba gospodarstw do spisania: 935, Liczba gospodarstw, dla których zakończono spis: 561, Udział procentowy zakończonych formularzy dla obszaru Chojnice (gmina wiejska): 60%. Przewidziana minimalna liczba […]
  6. BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA SENIORÓW 65+  z grup ryzyka   Program szczepień finansowany jest przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Powiat Chojnicki.   Rusza realizacja programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grup ryzyka, leczonych z powodu chorób układu oddechowego (m.in. z przewlekłym nieżytem oskrzeli, dychawicą oskrzelową, POCHP), przewlekłymi chorobami serca, […]
  7. Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiono automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer […]
  8. Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 […]

Kultura

Zapraszamy na FERIE W MUZEUM - do 25 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00

W programie:

Historia

77 rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej

W dniu 15.02.2022 Delegacja Klubów Konfederacji uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej. Uroczystości rozpoczęły się od

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Domownicy Boga

Ks. Szymon Gwardzik Chojnice